Prvá slovenská kniha
o lekárskej mikrobiológii

Kniha Lekárska mikrobiológia je tu.

Kazuistiky

V tejto časti nájdete klinické prípady viažúce sa na konkrétnu kapitolu z Bakteriológie, Virológie, Parazitológie, Mykológie a Klinickej mikrobiológie s otázkami a správnymi odpoveďami.
Kazuistika má pomôcť študentovi zorientovať sa v postupoch, ktoré mu pomôžu stanoviť správnu diagnózu.

Videá

Táto časť obsahuje podrobné video ukážky z pokusov. Vo videách možete vidieť jednotlivé postupy a výsledky spomínane v knihe. 

Otestuj sa

K prehľadnej knižke o lekárskej mikrobiológií sme pre Vás pripravili testy, kde si môžete otestovať Vaše vedomosti z mikrobiológie.

Recenzie

Kniha Lekárska mikrobiológia je tu.

© Liptáková Adriána a kolektív, 2019