find rolex imitacion. this hyperlink replica rolex. her response relojes replicas. discover here https://relogiosavenda.com/. you can find out more https://www.greecereplica.com/. Shop for replika klockor. hop over to this site https://www.polskareplika.pl/. With Huge Discount repliki zegarków. sell https://www.replikapl.pl. why not look here replica watches. Up To 60% Off rolexreplika.pl. well-known replikizegarkowrolex.pl. best site replikarolex.pl. Under $20 https://www.rolexreplikizegarkow.pl/. hop over to here https://www.uwielbiamreplike.pl/. have a peek at this site tanie repliki zegarków. see here now https://www.zegarkowrepliki.pl. my website https://www.zegarkowrolexrepliki.pl. Up To 80% Off best-replica-watches.com. try this site fake rolex.

Prvá slovenská kniha
o lekárskej mikrobiológii

Kniha Lekárska mikrobiológia je tu.

Kazuistiky

V tejto časti nájdete klinické prípady viažúce sa na konkrétnu kapitolu z Bakteriológie, Virológie, Parazitológie, Mykológie a Klinickej mikrobiológie s otázkami a správnymi odpoveďami.
Kazuistika má pomôcť študentovi zorientovať sa v postupoch, ktoré mu pomôžu stanoviť správnu diagnózu.

Videá

Táto časť obsahuje podrobné video ukážky z pokusov. Vo videách možete vidieť jednotlivé postupy a výsledky spomínane v knihe. 

Otestuj sa

K prehľadnej knižke o lekárskej mikrobiológií sme pre Vás pripravili testy, kde si môžete otestovať Vaše vedomosti z mikrobiológie.

Rozhovor o knihe Lekárska mikrobiológia

Hlavná autorka prvej slovenskej učebnice a monografie Lekárska mikrobiológia doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH a zostaviteľ jednej kapitoly knihy, prednosta Mikrobiologického ústavu LF UK v Bratislave, prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. v rozhovore s moderátorom Lukášom Turiakom prezradili viac o súvislostiach vzniku tejto publikácie, ale aj o mimoriadne aktuálnej problematike lekárskej mikrobiológie ako takej.

Recenzie

Kniha Lekárska mikrobiológia je tu.


© Liptáková Adriána a kolektív, 2019 – 2021