strana 154: chybne uvedený vzorec - Diagnostická senzitivita
strana 274: Rifampicín je liečivo....Výborne účinkujú na grampozitívne baktérie, na rastovo náročné gramnegatívne baktérie (neisserie, legionely, hemofily, MYKOPLAZMY)”
strana 806: Črevné nákazy, pri ktorých sa infekčný proces lokalizuje iba v čreve. Sú to najmä: cholera, šigelóza, salmonelová gastroenteritída, infekcia vyvolaná enteropatogénnymi kmeňmi E. coli, rotaviróza, giardióza, kryptokokóza kryptosporidiáza, enterobióza, atď. Typickými príznakmi sú bolesť brucha, pocit na vracanie (nauzea), vracanie, kade, hnačky, teplota, puristu a i.