PC č.1 – Odber a transport biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie, demonštrácia pomôcok na odber

Odber a transport biologického materiálu na biologické vyšetrenie.