PC č.1b) – Odber a transport biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie, demonštrácia pomôcok na odber

Odber a transport biologického materiálu na biologické vyšetrenie.

104 videní