PC č.6 – Testovanie citlivosti baktérií na antibakteriálne liečivá – kvalitatívne a kvantitatívne metódy

Testovanie citlivosti baktérií na antibakteriálne liečivá – kvalitatívne a kvantitatívne metódy