PC č. 7 – Mikrobiologická diagnostika infekcií uropoetického a urogenitálneho systému, infekcií kože a mäkkých tkanív

Mikrobiologická diagnostika infekcií uropoetické a urogenitálneho systému, infekcií kože a mäkkých tkanív