PC č. 6 a 7 – Testovanie citlivosti baktérií na antibakteriálne liečivá – kvalitatívne a kvantitatívne metódy

Testovanie citlivosti baktérií na antibakteriálne liečivá – kvalitatívne a kvantitatívne metódy

328 videní