PC č. 7 – Mikrobiologická diagnostika infekcií uropoetického systému

Mikrobiologická diagnostika infekcií uropoetického systému